Mas Basthomi

Selamat ya Indra dan Sanchia, semoga selalu dicurahkan sakinah dan kebahagian yang tiada terputus untuk keluarga barunya.