Bung Hendra

Untuk Sancia dan Indra

Selamat atas pernikahannya
Semoga Selalu Bahagia dalam limpahan Rahmat Allah S.W.T.
Menjadi Keluarga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.
Aamiin